De helpende koekjes

Ten voordele van School na Ziekenhuis

Op 2 december en 9 december gaan we in de voormiddag koekjes bakken en verpakken. In de namiddag gaan we de koekjes verkopen in de omgeving van onze school. Zo kunnen we geld inzamelen voor het goede doel.

Waarom dit goed doel?

We hebben dit goed doel gekozen omdat we het jammer vinden dat zieke kinderen de lessen niet op school kunnen volgen. Door geld in te zamelen zoeken we mee naar oplossingen.

School na Ziekenhuis

Studiebegeleiding van kinderen en jongeren uit basis- of secundair onderwijs, die wegens ziekte , ongeval of heelkundige ingreep in de onmogelijkheid zijn om de lessen op school bij te wonen. Inhoud en duur van de begeleiding worden aangepast aan het niveau en de mogelijkheid van de leerling. De begeleiding is gratis.

Bekijk dit goed doel