De Heetste Bingo

Ten voordele van Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

Nadat Ridge op Festival Dranouter 2019 de voorzittersverkiezing won van Feestcomiteit Dikkebusstraat, is hij toe aan zijn eerste evenement. En dat doet hij meteen voor het goede doel. Kersvers voorzitter Ridge organiseert een bingo voor het goede doel (t.v.v. De Muziekbank). Samen met ex-voorzitter Lode stelt hij een mooie prijzentafel samen. Ambiance verzekerd!

Deze bingo is een initiatief van Dranoeter vzw en Muziekcentrum Dranouter vzw.


Feestcomiteit Dikkebusstraat is een straattheaterproductie met steun van de Belgische tax shelter.

Waarom dit goed doel?

De Muziekbank, een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen, koopt instrumenten aan voor kansarme kinderen of jongeren. Want zonder instrumenten, geen muziek.
En dus past dit initiatief perfect bij Dranoeter vzw (de organisatie achter o.a. Festival Dranouter) en Muziekcentrum Dranouter vzw!

Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

De Muziekbank is een project van het Streekfonds WVL waarmee we investeren in muziek als middel om kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen.

1. We kopen zelf instrumenten aan voor kinderen/jongeren in kansarmoede.
2. We zamelen oude instrumenten in om te hergebruiken door organisaties die werken met kwetsbare kinderen/jongeren.
3. We geven financiële steun aan projecten waarbij kinderen en/of jongeren via muziek versterkt worden.

Het voorbije jaar kochten we voor € 3.800 aan instrumenten en wezen we nog eens € 12.650 aan financiële steun toe aan. Onze middelen komen van giften en fondsenwervingsacties zoals ons Buskerpodium op Dranouter en acties in kader van de Warmste Week.

Bekijk dit goed doel