De Grote Quiz voor Het Goede Doel

Ten voordele van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw

Een grote quiz, voor alle medewerkers of mensen die een band hebben met onze faculteit, gemaakt door de mensen van de administratie!

Waarom dit goed doel?

Als faculteit Politieke Wetenschappen zijn wij oa in de onderzoeksgroep CRESC bezig met armoede en sociale uitsluiting in de Stad. Graag organiseren wij een actie voor Collectief Goed. 1 van onze proffen is voorzitter van de Raad van Bestuur. Het is een organisatie die huisvestingsproblemen aanpakt van gezinnen in armoede.

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw

Sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling maken dat nog veel mensen niet rondkomen, geen goede woning hebben of niet lang naar school gaan. Voorgestelde oplossingen zijn te vaak geen antwoord op hun noden. Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw gaat met mensen in een kwetsbare positie, jou, partners en het beleid aan de slag om dit te veranderen.

Binnen de regio 'stad Antwerpen' zetten we in vier buurten een waaier aan activiteiten op, zoals hulp bij administratie, taaloefenkansen, samen koken en eten, computerlessen en gemeenschapstuinen. Enkele professionele krachten, lokale partners en honderden vrijwilligers werken aan betere lokale dienstverlening, meer onderling begrip en solidariteit in de buurt.

Bekijk dit goed doel