De Gemene Delers - 10 op 10

Ten voordele van Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

Met een zelfgeschreven lied "Tien op tien" leggen we de link tussen maatschappelijke thema's en school: ik-persoon in het lied reageert laconiek op wereldproblemen, want hij/zij behaalde op school toch 10/10.
Muziek is de ideale manier om voor dit project een bijdrage te leveren: we willen de liefde voor muziek die we als leerkrachtenband zelf ervaren, graag aanwenden om mensen te steunen die kracht vinden in de muziek, maar daar om diverse redenen de kans niet toe krijgen.
Tegelijk is het lied een ironische aanklacht tegen maatschappelijke problemen allerhande, en brengt ons lied dus ook een heel duidelijke boodschap.

Waarom dit goed doel?

Met "De Gemene Delers" vormen we een leerkrachtenband die muziek brengt met zelfgemaakte, hilarische teksten waarbij schoolse én maatschappelijke situaties op de korrel worden genomen.
Muziek zit dus in ons DNA en als we met de Warmste Week mensen kunnen steunen die dezelfde liefde voor muziek kennen, maar daar om verscheidene redenen de kans niet toe krijgen, dan doen we dat graag.
Dit in combinatie met de maatschappij-ktritische boodschap die we met onze actie kunnen brengen, maakt het voor ons een warme actie. Ten slotte zit achter 'Music for life' net hetzelfde idee...

Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

De Muziekbank is een project van het Streekfonds WVL waarmee we investeren in muziek als middel om kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen.

1. We kopen zelf instrumenten aan voor kinderen/jongeren in kansarmoede.
2. We zamelen oude instrumenten in om te hergebruiken door organisaties die werken met kwetsbare kinderen/jongeren.
3. We geven financiële steun aan projecten waarbij kinderen en/of jongeren via muziek versterkt worden.

Het voorbije jaar kochten we voor € 3.800 aan instrumenten en wezen we nog eens € 12.650 aan financiële steun toe aan. Onze middelen komen van giften en fondsenwervingsacties zoals ons Buskerpodium op Dranouter en acties in kader van de Warmste Week.

Bekijk dit goed doel