DE FLAMINGO'S "Boybands VS Girlbands" For Life Cantus

Ten voordele van Wel Jong Niet Hetero

Tijdens onze jaarlijkse familie- en vrienden cantus organiseren wij een veiling met als doel geld in te zamelen voor Wel Jong Niet Hetero. Als LGBTQ+ studentenvereniging is dit een initiatief dat ons nauw aan het hart ligt.

Waarom dit goed doel?

De Flamingo's is een LGBTQ+ studentenvereniging die samen met Wel Jong Niet Hetero werkt en hier elk jaar geld voor inzamelt.

Wel Jong Niet Hetero

Vaak krijgen wij de vraag: “Wel Jong Niet Hetero, is dat nu nog nodig in Vlaanderen?” Enkele hallucinante cijfers spreken voor zich. Wist je dat 41% van de LGBTQI+-jongeren zich onveilig voelt op school? Dat de suïcidecijfers onder LGBTQI+jongeren onwaarschijnlijk hoog liggen? WJNH is een jongerenorganisatie die zich elke dag keihard inzet op hier iets aan te veranderen.

Wij zijn een veilige haven voor iedere jongere die zich niet thuis voelt binnen de heersende hetero- en gendernormen. We streven ernaar om voldoende ruimte te creëren zodat jongeren de eigen genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie in alle vrijheid kan beleven.

Kortom, we zetten ons dagelijks in om gelijke rechten om te zetten in gelijkwaardigheid.

Bekijk dit goed doel