de Damiaanschool toont een warm hart

Ten voordele van Brotherhood Aarschot VZW

We verkopen soep, hotdogs en koekjes op de Damiaanschool.
Dit ten voordele van Brotherhood Vzw.

Waarom dit goed doel?

Ik werk zelf elk jaar mee als begeleider op dit kamp.
Ook bij ons op school zijn er elk jaar enkele kinderen die aan dit kamp deelnemen.
Een mooi initiatief.

Brotherhood Aarschot VZW

Brotherhood Aarschot VZW werd in 1996 opgericht met als doel kansarme kinderen of kinderen in een moeilijke thuissituatie een week ontspanning te bieden op een jaarlijks kinderkamp. Op dit kamp trachten ze hen enkele belangrijke waarden bij te brengen en ze op weg te zetten om op een sociale manier te kunnen functioneren in groep, met respect voor de anderen. Alle kosten van de kampweek worden volledig gedragen door de VZW.

Bekijk dit goed doel