De Crea Girls

Ten voordele van DIERENASIEL DE LEIESTREEK

We zijn met ons clubje ( 5 vrouwen ) gestart in Februari.
We breien en haken leuke dingen en de opbrengst gaat naar ons goed doel.
We zijn zeer bezorgd om het lot en het welzijn van dieren vandaar onze actie !!!!

Waarom dit goed doel?

Wij zijn zeer bezorgd om het welzijn van honden en katten .
We zijn zelf grote dierenvrienden .

DIERENASIEL DE LEIESTREEK

Objectieven:
Verloren dieren een tijdelijke verzorging geven.
Afgestane en verwaarloosde dieren opnemen en een nieuwe thuis bezorgen.
Inbeslaggenomen dieren verzorgen.
Non-euthanasie beleid.
Opsporing van verloren/gevonden dieren.
Begeleiden van nieuwe eigenaars.
Pleegouder-programma.
Volksgezondheid: beheersing zwerfkattenpopulatie.
Eerste opvang en verzorging uitheemse zoogdieren, vogels en in het wild levende dieren.
24/24 u bijstand gemeente en politie bij verloren dieren en bij problemen met dieren en eigenaars
Re-integratie probleemjongeren, langdurige werklozen, taakgestraften in het werkmilieu.
Educatieve en therapeutische bezoeken in scholen en bejaardentehuizen.

Bekijk dit goed doel