De blinde veiling

Ten voordele van De Droomboom vzw

We maken samen met de kinderen van 3 tot 12 jaar kunstwerken. Deze worden dan tijdens een blinde veiling verkocht aan de ouders. Daarnaast verkopen we nog allerlei prullaria in ons winkeltje.

Waarom dit goed doel?

Omdat we zelf werken met kinderen en deze orga nisatie de kansarme kinderen de mogelijkheid geeft hun talenten te ontwikkelen op een speelse manier.

De Droomboom vzw

Vzw De Droomboom wil vrijetijdsbesteding toegankelijk maken voor ALLE kinderen van 0 tot 12 jaar in de wijk Berkenbos. De kinderen kunnen kiezen voor de tekenacademie, muziek, Franse of Chinese taalinitiatie, woord, techniek, boksen of circustechnieken! Samen met misic for Life willen we dit aanbod laagdrempelig mogelijk maken zodat elk kind zijn talenten kan ontdekken en zelfvertrouwen ontwikkelen om zo sterker in het leven te kunnen staan. Door ouders te betrekken proberen we meer verbinding in de wijk te stimuleren. Uniek aan ons project is dat het is opgericht door ouders van de buurt zelf en het volledig draait op vrijwilligers. Samen hopen we kinderkansarmoede te bestrijden!

Bekijk dit goed doel