De Blije School

Ten voordele van PIRLEWIET

De kleuters verkopen zelfgemaakte kerstballen.
De eerste graad doet een sponsortocht.
De tweede graad verkoopt kerstkaarsjes.
De derde graad organiseert een breakfast for life.

Waarom dit goed doel?

In onze gemeente hebben de meeste kinderen het goed.
Maar we vinden het belangrijk om ook oog te hebben voor kinderen bij wie het niet vanzelfsprekend is dat ze op vakantie kunnen.

PIRLEWIET

Pirlewiet vzw organiseert sinds 1987 vakanties voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die in armoede leven. Voor mensen die dagelijks te kampen hebben met armoede en de daarbij horende uitsluiting is vakantie immers niet vanzelfsprekend. Voor deze kinderen, jongeren en volwassenen betekent met Pirlewiet op vakantie gaan een onderbreken van de dagelijkse sleur en van soms onmenselijke levensomstandigheden. Aanvaard worden, niet uitgelachen worden, even geen schrik moeten hebben van deurwaarders of jeugdrechters… gewoon zoals iedereen er eens tussenuit mogen zijn.

Bekijk dit goed doel