De Bib Late Night

Ten voordele van De Verhalenweverij Sociaal VZW

Op vrijdagavond, 13 december, organiseert de Bib een 'Late Night-Opening'. Alle medewerkers van de Bib van Kortenberg zullen tijdens deze uren hun diensten verlenen zonder enige vorm van betaling, of recup. Naast dat de Bib de gebruikelijke diensten open houdt, zodat bezoekers kunnen lenen, terugbrengen, lidmaatschappen aangaan etc., zullen er allerlei activiteiten worden georganiseerd. Denk aan crea-sessies, een Digidokter, een spelletjestafel en voor de verkleumde bezoeker is er soep. Al deze activiteiten worden georganiseerd om geld in te zamelen voor De Verhalenweverij vzw.

Waarom dit goed doel?

De Verhalenweverij zet verhalen in om leesplezier te bevorderen en integratie en inclusie te stimuleren. Hier staan wij als bibliotheek natuurlijk volledig achter.

De Verhalenweverij Sociaal VZW

De Verhalenweverij Sociaal bevordert leesplezier bij kinderen uit asielcentra en kinderen uit de bijzondere jeugdzorg . Door activiteiten zoals creatieve workshops en vertellingen te organiseren, willen wij de drempel van het lezen in het Nederlands verlagen en laten ontdekken dat lezen gewoon plezierig kan zijn. Immers wie graag leest, leest beter. En goed lezen draagt bij tot betere studieresultaten.
Met uw steun kunnen we nieuwe meertalige Kamishibaivertellingen en boekjes maken en onze activiteiten verderzetten en verbeteren.

Bekijk dit goed doel