De Beir'n van Jeir'n

Ten voordele van Wonen en werken voor personen met autisme vzw - De Okkernoot

Op verschillende plaatsen in Herne verkopen we zakjes snoep aan een standje of via huis-aan-huis verkoop

Waarom dit goed doel?

Het is een organisatie uit onze gemeente die zorgt voor wonen en werken voor personen met autisme of een verstandelijke beperking. Ze kochten het oude stationsgebouw en willen het ombouwen tot een ontmoetingsplaats waar mensen iets kunnen eten en drinken.

Wonen en werken voor personen met autisme vzw - De Okkernoot

De Okkernoot biedt logies en bezigheid aan jongeren en volwassenen met autisme. Opvang kan in Vollezele, Halle en Denderwindeke. Door de last te verdelen of tijdelijk over te nemen kunnen we mantelzorgers ontlasten. Ook crisis- en noodopvang behoren tot de opties, evenals individuele hulp. Via sponsoring creƫren we extra mogelijkheden zoals atelier- en therapielokalen en mogelijkheden tot ontspanning (snoezel, zwembad, ...). We willen bovendien in het voormalige station van Herne een heus hedendaags activiteitenaanbod op poten zetten waarbij inclusie de hoofdtoon voert. Zo denken we aan een bistro voor zowel reiziger als dorpsgenoot, aan een verdeelpunt van lokaal geproduceerde produkten, ... Dank aan wie ons gedenkt!

Bekijk dit goed doel