de bakkerij met de warmste klanten

Ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen

wij verkopen "lange tong" donuts en veilen verschillende dingen. De mensen kunnen bieden op een speciale warmste-week-taart, warmste ontbijtmand, warmste buche, warmste kerststerren, een geweldig verrassingspakket, doosje pralines en een speciaal reuzenbrood.

Waarom dit goed doel?

Wij hebben 2 kinderen en een heel wat jobstudenten. Onze kinderen voeden we met veel liefde op, maar ook onze studentjes proberen we een warme thuis/werkplek te bieden. Daarom werken ze ook bij de warme bakker. Mocht er wat minder stress en druk zijn, dan zouden wij open staan om ook een kindje op te vangen, maar het is hier soms zo al busy genoeg. Daarom dragen wij graag ons steentje bij aan de organisatie daar voor kan kijken.

Pleegzorg West-Vlaanderen

Wist je dat er vandaag meer dan 6000 pleegkinderen en -gasten in een pleeggezin wonen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen dan een (tijdelijke) nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de groei-en ontplooiingskansen die ze nodig hebben. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren voor lange of korte tijd opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Bekijk dit goed doel