De 168 uren van Marke

Ten voordele van Bemok

Met de inwoners van Marke willen we vanaf de start van de warmste week tot het bittere einde in de weer zijn voor het goede doel , Dit in vriendschap, plezier samenhorigheid. Op platse komt er een kerstdorp waar de deelnemende personen en verenigingen hun ding kunnen doèn voor het goed doel. Er zijn dagelijks optredens voorzien.

Waarom dit goed doel?

Uit sympathie, heb een kleinkind met autisme

Bemok

Begeleidingscentrum Bemok bestaat uit een multifunctioneel centrum (MFC) en een thuisbegeleidingsdienst die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). In het MFC begeleiden we kinderen vanaf 2,5 jaar tot 13 jaar met ernstige gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrumstoornissen met normale begaafdheid en hun ouder(s)/netwerk. Thuisbegeleidingsdienst BAS begeleidt kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar met gedrags-en /of emotionele stoornissen in de context.
In de begeleiding vertrekken we steeds vanuit de hulpvraag van het kind en de context. Samen gaan we op zoek naar de aanwezige krachten en bieden we zorg op maat.

Bekijk dit goed doel

Video's