DBFL - City Nightrun Haacht

Ten voordele van Sporen vzw

Loop of wandel door onze schoolgebouwen en door de mooiste gebouwen van Haacht. Geniet van de sfeervolle verlichting langsheen het parcours. In elk gebouw word je getrakteerd op een muziek- of lichtshow.
Aankomen doe je in de winterbar, waar je kan genieten van een hapje, een drankje en een aantal optredens op ons hoofdpodium. Voor de kinderen is er een springkastelendorp.
2/3 van alle opbrengst tijdens dit evenement zal naar Sporen vzw gaan, 1/3 naar De Kampenhoeve vzw.

Waarom dit goed doel?

Campus Don Bosco Haacht organiseert elk schooljaar adventsacties. Leerlingen en leerkrachten zetten acties op poten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel dat ze hebben gekozen in het begin van het schooljaar. Dit jaar hebben leerlingen en leerkrachten gekozen voor vzw Sporen en De kampenhoeve vzw als goede doelen.

Sporen vzw

Sporen vzw is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. We ondersteunen gezinnen in een complexe leefsituatie. Ons aanbod: contextbegeleiding, crisishulp, flexibele leefgroepen, alternatieve dagbesteding, oudergroepen geweldloos verzet, familieberaden en begeleiding bij zelfstandig wonen. Op maat van de kinderen of jongeren en hun gezin. Met ouders, kinderen, jongeren en hun families willen we op zoek gaan naar manieren om kinderen en jongeren goed en veilig te laten opgroeien, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving. We richten ons op krachten in gezinnen + omgeving om te werken aan de zorgen. Onze focus ligt op het welbevinden en veiligheid van kinderen en luisteren actief naar hun stem. Samen met andere volwassenen die betrokken zijn op de jongeren en ondersteunend zijn naar de ouders maken we een plan zodat de doelen, stapje per stapje, kunnen worden bereikt. Wanneer het voor iedereen ‘goed genoeg’ is, stopt onze begeleiding en gaat het gezin samen met de mensen rondom hen verder.

Bekijk dit goed doel