DB Dessert for life!

Ten voordele van Begeleidingscentrum Dennenhof

De collega's die kunnen, brengen een zelfgemaakt dessert mee. Dit wordt opgesteld in een buffet en verkocht aan de andere collega's.

Waarom dit goed doel?

Omdat wij deze mensen een warm hart toedragen

Begeleidingscentrum Dennenhof

Begeleidingscentrum Dennenhof biedt residentiƫle opvang voor 100 jongeren van 4 jaar tot 21 jaar, met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrumstoornis. We zijn als vzw erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Ook na hun 21ste jaar vinden wij het belangrijk dat we jongeren die in ons MFC verblijven nog verder op weg kunnen zetten naar hun volwassen leven en niet abrupt moeten loslaten. We kunnen hen mobiel begeleiden tot 25 jaar.

Vanuit onze werking is er bewust voor gekozen om elke jongere maximaal de kans te geven te integreren in de maatschappij door onder andere elke leefgroep onder te brengen in een huis-in-de-rij en dit in verschillende gemeenten binnen provincie Antwerpen.

Bekijk dit goed doel