Dans met Ludwig

Ten voordele van Klimaatzaak vzw

Ludwig wordt 60j en houdt enorm van boogies dansen! Hij pakt altijd alle vrouwen.... en nu mag hij dat zeker!
Op zijn eigen geheime fuif mag iedereen een verzoekje plaatsen en hem ten dans vragen voor minstens €1 of meer per dans!
Fuif is zat. 21/12 om 20u.
Hij weet het zelf nog niet... maar steunt de warmste week ten volle! Alles gaat volledig naar de warmste week.

Waarom dit goed doel?

Het belangt iedereen aan! Vooral onze kinderen!
De traagheid van de politiek is zo ontmoedigend! Deze rechtszaak heeft zin!

Klimaatzaak vzw

Klimaatverandering triggert extreme weerfenomenen die ook in België schade toebrengen. In plaats van nu al daadkrachtig en toekomstgericht aan een fossielvrije samenleving te werken, blijft de politiek hier ter plaatse trappelen. Dat soort nalatigheid kan ons in de toekomst zuur opbreken, ook economisch.

Klimaatzaak stapt daarom, samen met meer dan 60.000 mede-eisers, naar de rechter.

De gelijkaardige rechtszaak van de stichting Urgenda in Nederland, werd gewonnen én in beroep bevestigd. De Nederlandse overheid werd daardoor verplicht om een doortastend klimaatbeleid op te stellen, om zo gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatzaak VZW wil hetzelfde in België realiseren.

klimaatzaak.be of via facebook.com/klimaatzaak

Bekijk dit goed doel