Dance For Syria #7

Ten voordele van SOS Syrian Children

We fuiven op zelf aangevraagde muziek (tegen betaling) en halen zo geld op voor de Syrische kinderen

Waarom dit goed doel?

Kathleen en Katrien zijn beiden vrijwilliger bij deze organisatie en dragen de Syrische kinderen een warm hart toe !

SOS Syrian Children

SOS Syrian Children biedt hulp aan kinderen in Aleppo en Idlib. De vzw werkt samen met partners ter plaatse die signaleren waar er nood is. Wij sturen hen geld, zij kopen aan en delen uit. Deze manier van werken is vlug, efficient en goedkoop. Alle medewerkers werken op vrijwillige, onbezoldigde basis, zonder rekening te houden met religie, etniciteit of politieke gezindheid. De oorlog woedt in Idlib nog steeds in alle hevigheid, wat humanitaire hulp quasi onmogelijk maakt. Met het geld van de MFL acties willen we, zoals de vorige jaren, de kwetsbaarste kinderen voedsel, melkpoeder, water, kledij schenken. We broeden op een groter project, zoals de opstart van een naaiatelier, zodat Syrische gezinnen in zelfonderhoud kunnen voorzien. Maar dat kan pas wanneer de conflictsituatie iets meer gestabiliseerd is. Zolang dat niet het geval is blijven we ons op focussen op de bedeling van de allergrootste en primaire noden van de kinderen in Idlib en Aleppo.

Bekijk dit goed doel