Dalton says no to bullies

Ten voordele van Kies Kleur tegen Pesten

Wij, Daltonschool de TalenTuin te Lummen, kiezen voor het project “Kies Kleur tegen Pesten”.
Wij zijn een Daltonschool met focus op samenwerken. Met onze regenboogbende zetten we keihard in op ons pestbeleid op school. We leren onze kinderen een mentaliteit van ‘Ik stop pesten nu, ik durf nee zeggen, samen leren samen leven’.
Onze regenboogbende is ons antipestbeleid dat gaat van instappers tot leerlingen uit het zesde leerjaar. Er zijn zes groepen, waarin een gezonde mix van alle leeftijden zit. In elke groep zitten er twee kapiteins (leerlingen van het zesde leerjaar) die verantwoordelijk zijn (daltonpijler) die verantwoordelijk zijn voor hun groep. Zij ondersteunen samen met de leerkracht de kinderen die geplaagd/gepest/buitengesloten worden op school. Op deze manier krijgt pesten geen kans bij ons!

Waarom dit goed doel?

Wij, Daltonschool de TalenTuin te Lummen, kiezen voor het project “Kies Kleur tegen Pesten”.
Wij zijn een Daltonschool met focus op samenwerken. Met onze regenboogbende zetten we keihard in op ons pestbeleid op school. We leren onze kinderen een mentaliteit van ‘Ik stop pesten nu, ik durf nee zeggen, samen leren samen leven’.
Onze regenboogbende is ons antipestbeleid dat gaat van instappers tot leerlingen uit het zesde leerjaar. Er zijn zes groepen, waarin een gezonde mix van alle leeftijden zit. In elke groep zitten er twee kapiteins (leerlingen van het zesde leerjaar) die verantwoordelijk zijn (daltonpijler) die verantwoordelijk zijn voor hun groep. Zij ondersteunen samen met de leerkracht de kinderen die geplaagd/gepest/buitengesloten worden op school. Op deze manier krijgt pesten geen kans bij ons!

Kies Kleur tegen Pesten

Kies Kleur tegen Pesten vzw engageert zich om

het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten te ondersteunen.het pestthema bespreekbaar te maken en te houden
wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen en te stimuleren
informatie te bundelen en over te brengen
te sensibiliseren
beleidsadvies op de verschillende beleidsniveaus te formuleren
campagnemateriaal te ontwikkelen en verspreiden
De Vlaamse Week tegen Pesten jaarlijks te organiseren

Bekijk dit goed doel