Dakwerkers voor de daklozen

Ten voordele van CAW Antwerpen

Inzamelactie onder het personeel

Waarom dit goed doel?

Als dak werkers willen wij geld inzamelen voor de daklozen en hen op deze manier een warm hart onder de riem willen steken.

CAW Antwerpen

Bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je terecht met alle vragen die te maken hebben met welzijn.

Alles wat het CAW doet, gaat over verbinding. Hoe meer mensen zich verbonden voelen met anderen en de samenleving, hoe meer welzijn. CAW Antwerpen werkt op die domeinen waar uitsluiting een risico vormt. Denk aan problemen met psychisch welzijn, huisvesting, werk, administratie, geld, relaties enzovoort.

We zijn er voor iedereen, maar mensen met een verhoogd risico op uitsluiting hebben onze bijzondere aandacht.

Bekijk dit goed doel