CVOSG Foto for life

Ten voordele van Wieder vzw

De afdeling Fotografie van het CVOSG zamelt geld in voor vzw Wieder. Op woe 4/12/2019 van 16u tot 20u kan je je laten fotograferen voor een digitale wenskaart ten voordele van vzw Wieder. Er is ook een veiling van artistiek materiaal: foto's, fotoboeken, kunstwerken, enz. Alles vindt plaats in een gezellige kerstsfeer.

Meer info: Facebookpagina CVOSG Fotografie

Waarom dit goed doel?

Onze school CVOSG heeft vorig jaar een project gedaan Achter Brugse Gevels ism het OCMW Brugge. Wieder is een vzw van het OCMW Brugge. We beseffen dat er heel wat verborgen armoede is achter de Brugse gevels en school wil zich engageren om dit bespreekbaar te maken.

Wieder vzw

VZW Wiederis een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. In Wieder ontmoeten mensen in armoede en mensen niet in armoede elkaar.
Samen bundelen we onze krachten om mogelijkheden voor een betere toekomst te zoeken.

Bekijk dit goed doel