Cupcakes for life

Ten voordele van Kies Kleur tegen Pesten

Ik verkoop cupcakes die ik zelf gebakken heb. De cupcakes worden versierd met fondant.

Waarom dit goed doel?

Ik werd vroeger op school ook vaak gepest omdat ik een motorische beperking heb. Nu wordt ik nog steeds op mijn werk gepest en niemand verdient het om zich te voelen hoe ik mij nu voel.

Kies Kleur tegen Pesten

Kies Kleur tegen Pesten vzw engageert zich om

het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten te ondersteunen.het pestthema bespreekbaar te maken en te houden
wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen en te stimuleren
informatie te bundelen en over te brengen
te sensibiliseren
beleidsadvies op de verschillende beleidsniveaus te formuleren
campagnemateriaal te ontwikkelen en verspreiden
De Vlaamse Week tegen Pesten jaarlijks te organiseren

Bekijk dit goed doel