Cupcake& snoepzakken verkoop

Ten voordele van Vrienden van Villa Voortman

Met 5 bakken we samen cupcakes en vullen we snoepzakken met de leden van Villa Voortman zelf, deze verkopen we tegen 5 euro :)

Waarom dit goed doel?

We vinden het belangrijk om mensen te helpen die het moeilijk hebben op financieel en psychisch vlak. Iedereen heeft het wel eens moeilijk op psychisch vlak en daarom willen we ons engageren voor dit goed doel.

Vrienden van Villa Voortman

Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis in de stad dat zich richt op kwetsbare burgers, die om tal van redenen de aansluiting met de reguliere hulpverlening missen. Velen ervaren moeilijkheden op verschillende levensgebieden: psychische en justitiƫle problemen, verslaving, stigmatisering, uitsluiting, dakloosheid, ...

Er is veel ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid en voor de mens met zijn verhaal. Er zijn tal van projecten met kunstenaars en vrijwilligers en samenwerkingen met andere partners van ons netwerk.

Het doel van de VZW 'Vrienden van Villa Voortman' (in oprichting) is om deze projecten verder te ontwikkelen met diverse partners uit de regio.

Bekijk dit goed doel