Cupcake en wafelverkoop

Ten voordele van Begeleid wonen Tienen vzw- project ouderpraatgroepen en kinderatelier kansarme gezinnen regio Tienen

Gllas (Gitte, Lena, Lone, Anna en Sam) is een vriendinnengroepje uit Vissenaken dat zich voor de 2e keer inzet om iets te doen voor de Warmste Week. Ook dit jaar kozen ze samen voor een project binnen hun eigen streek. Gllas zal dit jaar tijdens 2 weekends cupcakes en wafels bakken om te verkopen in Tienen en Vissenaken om de ouderpraatgroepen en kinderateliers van Begeleid Wonen Tienen vzw te steunen.

Waarom dit goed doel?

We willen iets doen voor kinderen uit onze eigen omgeving. We vinden het belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om te kunnen spelen en bij te leren. We vinden het ook belangrijk dat alle kinderen op een goede manier opgevoed kunnen worden.

Begeleid wonen Tienen vzw- project ouderpraatgroepen en kinderatelier kansarme gezinnen regio Tienen

De ouderpraatgroepen staan voor laagdrempelige opvoedingsondersteuning op maat van maatschappelijk kwetsbare ouders uit Tienen. Tijdens de groepsbijeenkomsten praten meervoudig gekwetste ouders met elkaar en de groepsbegeleidster over de problemen en successen die ze ondervinden bij het opvoeden van hun kinderen en wisselen ze tips en advies met elkaar uit. Hun kinderen worden ondertussen opgevangen in het kinderatelier waar zij samen kunnen spelen, leren, knutselen, enz... Behalve opvoedingsondersteuning op maat van deze specifieke doelgroep, speelt dit project ook een zeer belangrijke rol in het doorbreken van het sociaal isolement bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Bekijk dit goed doel