croque/soep verkoop

Ten voordele van Liga voor Mensenrechten

Wij hebben met onze Chiro (Chiro Branst) soep en croques monsieurs/madame verkocht. Voor de Chiro kon je je inschrijven om te komen eten. Er zijn heel wat leden en ouders komen opdagen en we hebben zeker wat winst. We hadden ook een vrije gift pot, waar toch ook wel wat geld in kwam.

Waarom dit goed doel?

Iedereen verdiend evenveel kans, wat nu niet zo is.
Wij willen hun daarom steunen! Wij wouden met onze Chiro gewoon iets doen voor de warmste week zodat we toch iets konden steunen.

Liga voor Mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten is een beweging die waakt over het respect voor mensenrechten in België. Mensenrechten zijn fundamentele rechten die iedere mens heeft, gewoon omdat hij of zij mens is. Ongeacht hoe iemand eruitziet, waar die persoon woont, of wat die gelooft: iedereen wordt geboren met mensenrechten die niet kunnen worden afgenomen. Mensenrechten vormen de basis van onze rechtsstaat. Ze verzekeren een vrije en veilige samenleving. De Liga voor Mensenrechten komt daarom op voor onze mensenrechten, zodat iedereen zich vrij én veilig kan voelen. Dat doet ze door informatie te bieden via allerlei kanalen (sociale media, pers, tijdschriften...), evenementen te organiseren en het beleid te beïnvloeden via lobbywerk en juridische acties. Haar prioriteiten zijn vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie.

Bekijk dit goed doel