Croques voor Oye LENA

Ten voordele van Leraars zonder Grenzen

Op woensdagmiddag 18 december blijven de kinderen van het zesde leerjaar op school eten. De leerkrachten van het zesde zorgen voor de ingrediënten: we eten samen croques voor het goede doel! De kinderen en leerkrachten leveren een vrijwillige bijdrage. We steunen Oye LENA.
Oye LENA is een onderwijsproject in Curahuasi, in het hartje van het Andesgebergte op 2.600 meter hoogte. Het project is gesticht in april 2012 en is sinds 08 februari 2013 een officieel geregistreerde NGO in Peru. Oye LENA staat voor “Oye Loquitas EN Acción!”, hetgeen (erg vrij vertaald) betekent: “Hoor eens, wij ondernemen actie!” Dit project ‘Oye LENA’ wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien.

Waarom dit goed doel?

OYE LENA: Enkele van onze oud-lln. zetten zich actief in. Wij geloven als lkr. in onderwijs over de grenzen heen, voor alle kinderen. Die boodschap willen we ook meegeven aan onze kinderen van het zesde leerjaar die de rechten van het kind kennen o.a. elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs! Oye LENA is een onderwijsproject in Curahuasi, in het hartje van het Andesgebergte op 2.600 meter hoogte. Het project is gesticht in april 2012 en is sinds 08 februari 2013 een officieel geregistreerde NGO in Peru. Oye LENA staat voor “Oye Loquitas EN Acción!”, hetgeen (erg vrij vertaald) betekent: “Hoor eens, wij ondernemen actie!” Dit project ‘Oye LENA’ wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien.

Leraars zonder Grenzen

Leraars zonder Grenzen gelooft in de kracht van onderwijs en vorming als hefboom tot ontplooiing. Het instrument voor duurzame ontwikkeling van elke samenleving. Voor kinderen en (jong)volwassenen, voor het individu als voor de gemeenschap.
LzG is de organisatie in Vlaanderen, die alle aangesloten projecten ondersteunt in hun Noord- en Zuidwerking.
We ondersteunen ongeveer 50 Vlaamse educatieve projecten in ontwikkelingslanden, wereldwijd. Hierbij versterken we de competenties van leraren, directies in ontwikkelingslanden, zodat de kwaliteit van hun werk en het effect ervan op kinderen en (jong)volwassenen toeneemt.
LzG wil alle leraars en allen die onderwijs, vorming en opleiding belangrijk vinden samenbrengen en mobiliseren.

Bekijk dit goed doel