Crocktails for life

Ten voordele van Vrienden van het Huizeke

Naar jaarlijkse gewoonte zamelen we geld in voor een goed doel door croques en cocktails te verkopen aan onze collega's.

Waarom dit goed doel?

Aangezien Vrienden van het Huizeke nauw samenwerkt met de clb's willen wij (CLB GO! Brussel en CLB N-Brussel) graag deze actie steunen. Ook wij zetten ons dagelijks in voor onze leerlingen en onderhouden we de bruggen tussen onderwijs en samenleving.

Vrienden van het Huizeke

Veel kinderen in armoede verlaten de school zonder diploma waardoor ze in armoede blijven.Wij gaan in tandem (hulpverlener en ervaringsdeskundige in armoede) aan de schoolpoort staan om ouders in armoede aan te spreken en toe te leiden tot CAW, OCMW, CLB; Wij gaan mee waar nodig en zolang als nodig. Zo versterken we ouders en nemen we zorgen van kinderen weg, waardoor ze meer kind kunnen zijn, er minder gedragsproblemen zijn, betere schoolresultaten en minder schooluitval. We doen dit vanuit een buurthuis, waar we letterlijk aanwezig zijn in de thuiswereld van ouders en kinderen en bruggen kunnen leggen met onderwijs en samenleving. Wij willen meer tandems inzetten om meer scholen te bedienen; waardoor we meer ouders en kinderen bereiken.

Bekijk dit goed doel