Creme van een kind

Ten voordele van MFC Merlijn vzw

Merlijn steunen om aankopen te doen . ons kinderen zoveel mogelijk positief te prikkelen en te stimuleren .

Waarom dit goed doel?

Ons zoontje Nando , is in de opvang bij merlijn

MFC Merlijn vzw

Merlijn wil jonge kinderen van 0 tot 6 jaar met zorgbehoeften die ontstaan vanuit een meervoudige beperking en/of autismespectrumstoornis zo veel mogelijk kansen geven om zich in alle domeinen van hun leven te ontwikkelen.
De kinderen zijn voor ons het vertrekpunt en samen met de ouders werken we aan de groei van hun kind met extra noden. We bieden hierbij intensieve ondersteuning op pedagogisch, therapeutisch en medisch vlak.

De zorg voor ieder kind vertrekt vanuit de overtuiging dat ieder kind uniek is en ontwikkelingsmogelijkheden in zich draagt, hoe beperkt deze ook mogen zijn.
Zorg op maat is dan ook een sleutelbegrip in onze begeleiding.

Bekijk dit goed doel