Creatieve plantjes @Kerstmarkt Go Shil Mechelen

Ten voordele van ALEHOPPA

Alehoppa zamelt geld in om een lift te financieren in de school van mijn metekindje met SMA. Zodat ze ook met haar rolstoel straks naar de 'hogere' klas kan. Op de Kerstmarkt van basisschool Go Shil in Mechelen verkopen we kamerplantjes in een zelfgestikt potje. Ideaal om je huis of bureau op te fleuren, of als kerstcadeautje.

Waarom dit goed doel?

Als meter van een kleutertje met de spierziekte SMA, wil ik Alehoppa steunen om te zorgen dat kinderen die in een rolstoel zitten, zonder drempels naar school kunnen gaan.

ALEHOPPA

Alehoppa richt zich op het ondersteunen van de integratie van kinderen met een motorische beperking en het verhogen van hun zelfredzaamheid bij het participeren in de dagdagelijkse activiteiten in de samenleving. Dit doet de vzw door het (laten) analyseren van optimale mogelijkheden en het ter beschikking stellen van hulpmiddelen om (school)gebouwen maximaal toegankelijk te maken voor andersmobiele kinderen. Het faciliteren van contacten tussen enerzijds personen op zoek naar gepaste hulpmiddelen voor kinderen met motorische beperkingen en anderzijds personen die deze hulpmiddelen niet langer nodig hebben en ter beschikking stellen. Ook realiseert de vzw zelf niet-medische hulpmiddelen indien hier een nood aan is. Eveneens richt de vzw zich ook tot het opzetten van een netwerk voor informatie- en ervaringsuitwisseling tussen kinderen met een motorische beperking en hun naasten. Tot slot brengt de vzw ook ouders van jonge kinderen met de spierziekte SMA met elkaar in contact.

Bekijk dit goed doel