creatief tegen kanker

Ten voordele van Kom op tegen Kanker

Op de avond van de oudercontacten met rapportbespreking organiseert de ouderraad een mini-kerstmarkt. Alle leerlingen maken in de klas iets wat daar verkocht wordt. De ouderraad zorgt voor 'spijs en drank'. De opbrengst is voor de ouderraad die daarmee de schoolwerking financieel ondersteunt en een extraatje mogelijk maakt.
De leerlingen van L6 kwamen met het voorstel om iets te doen voor de 'Warmste Week'. In overleg met de ouderraad werd overeengekomen dat de winst op 'spijs en drank' voor de ouderraad blijft. Maar alles wat de verkoop van de creatiefjes van de leerlingen opbrengt gaat naar de 'Warmste Week'. De leerlingen van L6 stellen het standje op en zorgen ook voor de verkoop. Ze hebben affiches gemaakt ... In de tijdsspanne van ongeveer 10 dagen (tijdens de proevenperiode) hebben zij dit samen met hun juf klaargespeeld.

Waarom dit goed doel?

De leerlingen van L6 hebben het doel gekozen. Het initiatief voor deze actie kwam ook van hen uit.
Nogal wat kinderen kennen in de eigen familie iemand die kanker heeft of gehad heeft of er aan overleden is. Zij willen ook een klein steentje bijdragen om verder onderzoek mogelijk te maken naar medicatie.

Kom op tegen Kanker

Elk uur krijgen vijf Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Dag en nacht, zeven dagen op zeven. Kanker is dus alomtegenwoordig en raakt ons allemaal. Van ver of van dichtbij. Kom op tegen Kanker strijdt al 30 jaar voor minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker, mensen die kanker gehad hebben en hun naasten. Ondertussen is er al heel wat gerealiseerd. Maar er is nog veel te doen. Nog steeds krijgen een vrouw op de vier en een man op de drie met de ziekte te maken voor haar of zijn 75ste verjaardag. Dus moeten we zorgen voor nog betere preventie, nog gerichter wetenschappelijk onderzoek zodat behandelingen verbeterd worden en bijwerkingen verminderen, een nog betere zorg voor al wie door kanker getroffen wordt.

Bekijk dit goed doel

Video's