Crea-markt

Ten voordele van CODA

Op vrijdag 6 december zullen alle decoratieve en creatieve creaties worden tentoongesteld in ons dienstencentrum. Ze worden verkocht aan democratische prijzen. Dit gaat van zelfgemaakte kerstkaarten tot zelfgemaakte beelden. Heel uiteenlopende creaties allemaal met de hand gemaakt.

Waarom dit goed doel?

Omdat wij als dienstencentrum een doelgroep hebben die daar dichtbij staan of een link hebben met palliatieve zorg.

CODA

CODA vzw staat in voor het aanbod van palliatieve zorg in alle settings (van thuiszorg en dagcentrum over opname in de palliatieve eenheid Coda Hospice tot rouwbegeleiding na een overlijden) in de regio Noorderkempen - Noord Antwerpen. Tevens staat het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen in voor de sensibilisatie van professionelen en het brede publiek, voor de harmonisering van de initiatieven palliatieve zorg in de regio en voor de aangepaste vorming van professionals.

Bekijk dit goed doel