Crafting for Animal Life

Ten voordele van Vogelopvangcentrum Malderen

Wij verkopen met heel veel liefde zelfgemaakte knutselwerkjes omdat dieren het ook verdienen om goed verzorgd te worden als ze in nood zijn.
- kaarsjes
- gipsfiguurtjes
- loom-armbandjes
- diamond painting-schilderijtjes
- zeepjes
- ...

Waarom dit goed doel?

Het VOC Malderen is voor ons een zeer lokaal en gekend goed doel. We weten dat zij alle middelen goed kunnen gebruiken voor de verzorging en opvang van wilde en iets minder wilde diersoorten.

Vogelopvangcentrum Malderen

Het Vogelopvangcentrum Malderen of kortweg VOC, is het enige erkende opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren in Vlaams Brabant.
Jaarlijks vangt het VOC 5000-6000 dieren op. Dit gaat dan om jonge, zieke of gewonde dieren. Na verzorging en eventuele revalidatie worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun natuurlijke habitat.
Onze kosten lopen daardoor ook hoog op (denk maar aan voeding, dierenartskosten, onderhoud van de kooien, elektriciteit (couveuses, warmtelampen,...). Het centrum elke dag geopend vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur (365 op 365). We kunnen een extra centje dus altijd goed gebruiken!

Bekijk dit goed doel