Country linedance

Ten voordele van Limburgs Kankerfonds

Wij gaan de pannen van het dak dansen voor het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Omdat we moeten blijven investeren in onderzoek. En omdat wij in onze vereniging, net zoals overal, te maken krijgen met deze ziekte.

Limburgs Kankerfonds

De vereniging heeft tot uitsluitend doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op vlak van de oncologie.
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de vermelde statutaire doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciƫle en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te alle tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen.

Bekijk dit goed doel