cougnou verkoop

Ten voordele van FONAVIBEL / Nationaal Hulpfonds voor Slachtoffers van het Belgisch Vliegwezen

warme broodjes verkopen als ontbijt op de vliegbasis van Beauvechain.

Waarom dit goed doel?

Als piloot van Defensie ligt dit goed doel mij en mijn collega's nauwx aan het hart.

FONAVIBEL / Nationaal Hulpfonds voor Slachtoffers van het Belgisch Vliegwezen

De vzw FONAVIBEL heeft tot doel om bij het overlijden van een medewerker van de Luchtmacht (militair of burger), overleden in actieve dienst, zowel financiële als morele steun aan te bieden. De getroffen gezinsleden kunnen genieten van een belangrijke financiële steun: onmiddellijke hulp bij overlijden, studiebeurzen, Sinterklaascheques voor de kinderen, terugbetaling van stages, terugbetaling van hospitalisatieverzekering, om maar enkele voorbeelden te noemen … Onder het motto “samen het leed dragen en verzachten”, worden talrijke sociale activiteiten georganiseerd.

Bekijk dit goed doel