Corestability 4 life

Ten voordele van De Caspers vzw

De spieren verwarmen en versterken voor het goede doel

Waarom dit goed doel?

Als voormalig lesgever blijf ik de Caspers steeds in mijn hart dragen. Sinds kort ben ik weer @ interim aan de slag als lesgever.

De Caspers vzw

Een sportvereniging die richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve, motorische of licht mentale beperking of autisme en die niet terecht kunnen bij een gewone sportclub. 3 sporttakken, begeleid door gekwalificeerde lesgevers en doventolken.
Omnisport : G-tennis, zitbal-aerobic, zwemmen, jiu-jitsu, basketbal, hockey, netbal, …
G-voetbal in 3 niveau’s+deelname aan de G-voetbalcompetitie van de KBVB.
G-Badminton voor (jong-)volwassenen vanaf 16 j.
Doel: elk lid zo veel mogelijk te laten bereiken binnen zijn individuele mogelijkheden.
Gezinnen worden maximaal betrokken bij de werking. Eenmalige activiteiten : bv. bowling, Sint Maarten, …
Bewust zeer laag lidgeld, zodat iedereen bij onze club terecht kan.

Bekijk dit goed doel