confituur voor Stan

Ten voordele van Stan - Trefpunt Verstandelijke Handicap

Met de overvloed aan fruit uit eigen tuin maak ik confituur die ik verkoop in mijn straat: aan buren, vrienden en al wie toevallig voorbijkomt.

Waarom dit goed doel?

Ik ben lid geworden van Stan (toen nog onder de oude naam) toen we jaren geleden een aangepast kamp zochten voor onze dochter met verstandelijke handicap. Sindsdien hebben we er zoveel meer gevonden: ontspannende ontmoetingen en ervaringsuitwisselingen met andere gezinnen , steun, informatie, begrip, een hele vriendengroep en een bijna fulltime job als vrijwilliger.
Mijn dochter gaat naar de dans- en theaterateliers, en zou het voor geen goud willen missen!
Een vereniging als Stan blijft nodig!

Stan - Trefpunt Verstandelijke Handicap

Beter leven met een verstandelijke handicap? Het kan. In een samenleving waar er plaats is voor iedereen. Trefpunt Stan is een organisatie waar mensen met een verstandelijke handicap en hun gezinnen met vereende krachten naar zo’n samenleving streven.

Personen en gezinnen die leven met een verstandelijke handicap komen niet zelden onder druk te staan in hun moeizame zoektocht naar geschikte ondersteuning en een goed evenwicht tussen hun hun job en hun gezin. En dan is het dikwijls ook nog lang wachten op de nodige zorgbudgetten.

Door zich bij Trefpunt Stan aan te sluiten kunnen zij de nodige kracht opdoen om de uitdagingen waarvoor zij staan beter aan te kunnen.

- Bij Stan kunnen mensen met een verstandelijke handicap en hun gezinnen zich samen met lotgenoten ontspannen.
- Stan is een ideaal platform om ervaringen uit te wisselen.
- Stan deelt zijn eigen ervaring en kennis.
- Stan verdedigt de belangen en rechten van mensen met een verstandelijke handicap.

Bekijk dit goed doel