Concert van KOKhER

Ten voordele van MeeGaan VZW

De groep KOKhER steunt de vzw MeeGaan en heeft gekozen om hun nieuwe single voor te stellen in de kerk van Herne, de organisatie en de opbrengsten zijn in handen van de vzw.

Waarom dit goed doel?

Inclusief project, en tegelijk korte keten: mensen met beperking worden in een bakkersatelier opgeleid om desembrood met lokale bloem te bakken

MeeGaan VZW

MeeGaan vzw is een leer- en tewerkstellingsproject en richt zich tot personen die (nog) niet of niet meer aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. De vzw wil een ervaringscentrum zijn waar medewerkers vertrouwen kunnen opdoen in hun eigen talenten en extra vaardigheden kunnen aanleren.

Het doel is deze medewerkers volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven op basis van hun competenties.

In samenwerking met twee bakkers, een pedagogisch medewerker, een ergotherapeut en vrijwilligers is in september 2019 het bakkersatelier 't Bruut opgestart, een authentieke biologische bakkerij. In een tweede fase zullen een foodhub en een bistro volgen.

Bekijk dit goed doel