Concert Deutsches Requiem van Brahms

Ten voordele van Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

Op zaterdag 30 november om 20 uur brengt het symfonisch orkest Artis Dulcedo, samen met het Roeselaars kamerkoor en het Kortrijks vocaal ensemble, een klassiek concert in het concertgebouw in hartje Brugge. Op het programma staan het Deutsches Requiem van Brahms en Cantus Arcticus van Rautavaara. Per verkocht ticket gaat een bedrag naar het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Het Brugs symfonisch orkest Artis Dulcedo vzw, een orkest van enthousiaste muziekliefhebbers, weet en voelt hoe fijn het is om muziek te kunnen spelen. Het orkest wil graag dat iedereen die dit graag wil doen, de kans moet krijgen om dit zelf te beleven. Een muziekinstrument hebben is een eerste stap. Het orkest wil graag kwetsbare kinderen/jongeren hierin ondersteunen.

Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

De Muziekbank is een project van het Streekfonds WVL waarmee we investeren in muziek als middel om kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen.

1. We kopen zelf instrumenten aan voor kinderen/jongeren in kansarmoede.
2. We zamelen oude instrumenten in om te hergebruiken door organisaties die werken met kwetsbare kinderen/jongeren.
3. We geven financiële steun aan projecten waarbij kinderen en/of jongeren via muziek versterkt worden.

Het voorbije jaar kochten we voor € 3.800 aan instrumenten en wezen we nog eens € 12.650 aan financiële steun toe aan. Onze middelen komen van giften en fondsenwervingsacties zoals ons Buskerpodium op Dranouter en acties in kader van de Warmste Week.

Bekijk dit goed doel