Conac snoept!

Ten voordele van De Kade

We hebben met de collega's snoepzakjes gemaakt die we verkopen. 10/12 organiseren we een winterbbq. Binnenkort zullen we ook nog zelfgemaakte koekjes verkopen.

Waarom dit goed doel?

Onze collega heeft een dochtertje met achromatopsie. De thuisbegeleidingsdienst van De Kade hebben haar en haar familie enorm goed opgevangen. Daarom hebben we met de collega's besloten om geld in te zamelen voor deze VZW.

De Kade

De Kade (www.de-kade.be) is een netwerk van vier scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker, BuBaO De Berkjes en BUSO Spermalie), een begeleidingscentrum, een WOTC en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1200 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.

Bekijk dit goed doel