Comics Night

Ten voordele van Het Ventiel vzw

Om de maand organiseert Kjen Descheemaeker een comics night met debuterende comedians in vzw De Stroate in Kortrijk.
Ik had het voorstel gedaan dat ik het inkomgeld verdubbel en dit schenk aan he gekozen doel.
Zo hopen we op volle zalen de komende maanden en tegelijkertijd steunen we daarmee de warmste week.

Waarom dit goed doel?

een goeie vriend van mij is daar vrijwilliger en die heeft mij geïnspireerd om dit te steunen

Het Ventiel vzw

Jongdementie is een ingrijpende ziekte die mensen overvalt in de fleur van hun leven.Veel dingen lukken niet meer, mensen raken in een sociaal isolement.Dit willen we doorbreken met Het Ventiel.Wat vroeger alleen lukte, kan nu samen met een buddy.Samen iets doen, is ook leuker.Voor wat niet meer kan, komt iets nieuws in de plaats.Nadruk ligt op wat er wél nog kan.Het sociaal isolement wordt doorbroken. Mensen met jongdementie komen weer buiten en nemen deel aan het sociale leven samen met hun buddy.Het Ventiel biedt ook groepsactiviteiten aan.Warme contacten met lotgenoten zijn deugddoend en hartverwarmend. Buddy’s zijn geëngageerde vrijwilligers met een hart voor mensen met jongdementie.

Bekijk dit goed doel

Video's