Comedyweekend Piv

Ten voordele van Revalidatiecentrum Buggenhout

Op 6 en 7 december 2019 organiseer ik een comedyweekend met Piv Huvluv. Deze bekende comedian brengt twee avonden de voorstelling ‘Zijn er nog vragen?’ in Teater De Minne te 9280 Lebbeke. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar vzw Revalidatiecentrum in Buggenhout. Mijn echtgenote werkt daar en ik ken het belang van hun werking maar al te goed. Een groep fantastische mensen en collega's geven het beste van zichzelf in soms moeilijke omstandigheden. Zij zijn een centrum voor ambulante revalidatie en richten zich tot kinderen en volwassenen met moeilijkheden in hun dagelijks leven ten gevolge van complexe ontwikkelingsstoornis of een hersenletsel.Om hun werking te steunen is er een constante aanvoer van budget nodig. Daarvoor dus mijn actie. Voor amper 14 eur lach je je een breuk, laat je jouw goed hart zien en ga je met een voldaan gevoel huiswaarts keren… Ook een stevige nat en een droog zijn voor en na de voorstelling te bekomen. Mooi, toch? Dirk Lissens 0473 372135

Waarom dit goed doel?

Zij zijn een centrum voor ambulante revalidatie in onze eigen regio en richten zich tot kinderen en volwassenen met moeilijkheden in hun dagelijks leven (thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd…) ten gevolge van complexe ontwikkelingsstoornis of een hersenletsel.
Het kan ons allemaal op een onverwacht moment overkomen en dan is de professionele ondersteuning van de geëngageerde therapeuten broodnodig. Om hun werking te steunen is er een constante aanvoer van budget nodig. Daarvoor dus mijn actie.

Revalidatiecentrum Buggenhout

Revalidatiecentrum Buggenhout is een vzw die instaat voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en volwassenen met beperkingen in het dagelijkse leven.
Het gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: autisme, ADHD, hersenletsel, complexe leer- en taalstoornissen, motorische stoornissen, verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele problemen.

Wij willen deze kinderen en volwassenen alle kansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school, op het werk en in de bredere omgeving. Ons doel is ook om de omgeving van de zorggebruiker sterker te maken in het begrijpen en aanpakken van de problematiek en de specifieke noden.

Bekijk dit goed doel

Video's