Comedynight Hemiksem

Ten voordele van TEJO Antwerpen

Ook dit jaar krijgen we weer bezoek van twee straffe mannen, Jens Dendonckrer en Kamal Kharmach tijdens de Comedy Night in Hemiksem!

Lachen voor het goede doel in Hemiksem? Ja dat kan.

Waarom dit goed doel?

De jeugdraad van Hemiksem besliste dat het project van Tejo alle hulp en aandacht verdient. Laagdrempelige therapeutische hulpverlening maakt het voor jongeren gemakkelijk om hulp te zoeken.

TEJO Antwerpen

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

Bekijk dit goed doel