Comedy for Life

Ten voordele van CKG De Hummeltjes vzw

Een comedyavond die doorgaat te Kortessem met Thomas Smith, Seppe Toremans, Frank Geelen, Tom Melotte en MC Silas Simons.

Waarom dit goed doel?

Omdat zij zich goed inzetten in het opvangen van kinderen en het begeleiden van ouders in het opvoeden van die kinderen.

CKG De Hummeltjes vzw

CKG De Hummeltjes is een centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) en is deel van De Hummeltjes VZW Kindercentrum.

Het CKG biedt opvang en begeleiding aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. We ondersteunen gezinnen die vragen hebben omtrent de opvoeding van hun kind(eren). We bieden deze hulp op verschillende manier (door oudertrainingen, thuisbegeleiding, dagcentrum, opvang in een leefgroep).

We gaan op pad met het gezin gaan om samen een oplossing te vinden op hun vragen.

Bekijk dit goed doel