Coherent, groepspraktijk van psychotherapeuten

Ten voordele van Touw vzw

Psychotherapeuten maken verse confituur en compote en verkopen dit ten gunste van Touw. Touw is een organisatie van I.V.-therapeuten die in Berchem op de Educatieve Academie 10 therapiesessie verstrekken, gratis, aan mensen die dat nodig hebben, maar niet kunnen betalen. De confituur is te verkrijgen op de Educatieve Academie, op de groepspraktijk Coherent, en via Coherent.marleenvanlaere@gmail.com en elders! We vragen wel dat de mensen die van ons therapie krijgen, iets goeds doorgeven aan anderen. Touw betekent dus ook wanneer iemand iets van zichzelf geeft, dat je ook iets van jou geeft aan anderen.

Waarom dit goed doel?

Psychotherapeuten willen ook maatschappelijk een verschil maken en zorgen voor een platform waar ook mensen die minder financieel minder bedeeld zijn. Wanneer we zorgen voor volwassenen, voor ouders zorgen we voor gezinnen, jongeren, kinderen, zelfs voor de maatschappij in zijn geheel.

Touw vzw

TOUW vzw is een vrijwilligersorganisatie die kosteloze, laagdrempelige en kwaliteitsvolle psychotherapie aanbiedt aan cliënten die het financieel moeilijk hebben.
Verschillende mensen vallen op dit moment wegens hun sociale status of hun beperkte inkomen uit de boot en kunnen geen beroep doen op psychologische hulpverlening.
TOUW ziet het als haar taak om voor - hoe beperkt ook - deze doelgroep een nieuw interactievlak te creëren waarbij het opbouwen van levenskracht, het stimuleren van groei en ontwikkeling en het terug zoeken naar maatschappelijke integratie de belangrijkste doelstellingen zijn.

Bekijk dit goed doel