Cocktails en Tombola

Ten voordele van Palestina Solidariteit

verkopen van Mocktails en houden van een tombola

Waarom dit goed doel?

Sympathie met het Palestijnse volk.

Palestina Solidariteit

Palestina Solidariteit is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor een rechtvaardige vrede in Palestina op basis van het internationaal recht en de conventie van Genève, solidariteit en democratische principes. Palestina Solidariteit vzw zet zich in België in voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor de Israël/Palestina-problematiek, op basis van het internationaal recht en de mensenrechten.
We informeren, sensibiliseren en mobiliseren via lezingen, workshops en filmavonden.
We ondersteunen 5 Palestijnse middenveldprojecten en organiseren inleefreizen naar Israël en Palestina.

Bekijk dit goed doel