CM for Life

Ten voordele van Tejo Ieper

- Bakken for Life
- Carwash for Life
- Strijken for Life
- Stuutjes for Life
- Soep for Life
- ...

Waarom dit goed doel?

CM, als gezondheidsheidsfonds, wil graag de jongeren die het eventjes wat moeilijk hebben een hart onder de riem steken. We steunen met veel plezier de vele vrijwilligers van TEJO.

Tejo Ieper

Sedert 10 september 2018 staat de deur bij Tejo-Ieper vzw open voor jongeren die een moeilijke periode doormaken. TEJO (therapeuten voor jongeren) biedt laagdrempelige, psychotherapeutische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Zij kunnen op eigen initiatief binnen lopen, of na doorverwijzing van huisarts, school of een andere instantie. De opvang is direct, zonder wachttijden, gratis en anoniem.
Dank zij de gratis inzet van onthaalmedewerkers en therapeuten kunnen heel wat jongeren geholpen worden.
Dank voor uw warm hart aan Tejo-Ieper.

Bekijk dit goed doel