Clothes for life!

Ten voordele van Beweging tegen Geweld - vzw Zijn

Ik wil graag kledij verkopen voor mensen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld/ misbruik. Ik wil de taboes errond doorbreken. Zelf ben ik vorig jaar ook slachtoffer geworden. Ik zou graag mensen helpen om sneller er over te praten en het aan te geven. Aangezien ik veel kledij bezit wil ik dit via deze weg doen. Mensen met post-traumatische stresstoornis kunnen een heel zwaar leven hebben en het trauma blijft altijd ergens in je hoofd zitten. Ik wil via bepaalde etiketten die ik aan de kledij hang duidelijke boodschappen brengen. Praat er over. Hou het niet voor jezelf!!

Waarom dit goed doel?

Ik wil graag iets doen voor mensen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Ook vind ik dat de taboe echt doorbroken moet worden. Zelf ben ik vorig jaar slachtoffer geworden.

Beweging tegen Geweld - vzw Zijn

Vzw Zijn brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld om de spiraal van geweld te doorbreken.

Vzw Zijn ziet het als haar taak en uitdaging om het heersende taboe rond seksueel & relationeel geweld te doorbreken en een zo breed mogelijk publiek te informeren, sensibiliseren en te mobiliseren m.b.t. het voorkomen, de ernst, complexiteit en de urgentie van de geweldsthematiek. Vzw Zijn wil dit realiseren door te sensibiliseren, activeren (via acties en campagnes) en door expertise te ontsluiten (via educatieve activiteiten, studiedagen)

Bekijk dit goed doel