Climatrix steunt Limburgs Kankerfonds

Ten voordele van Limburgs Kankerfonds

Wij bij Climatrix vinden dat we niet alleen warmte moeten verkopen, maar ook warmte mogen schenken aan mensen (of dieren) die om een of andere reden uit de boot vallen of het moeilijk hebben.

Het lag dan ook voor de hand dat wij ons zouden engageren voor de Warmste Week, de jaarlijkse actie van Studio Brussel om geld voor goede doelen in te zamelen. We schenken namelijk 2 eurocent per verkochte meter buis van onze vloerverwarming aan het Limburgs Kankerfonds tijdens de maand november.

Waarom dit goed doel?

Nog steeds is de steun van het LIKAF vaak onmisbaar en maakt ze echt het verschil voor Limburgs kanker research en projecten en op die manier dus ook voor Limburgse kankerpatiënten en hun familie.

Limburgs Kankerfonds

De vereniging heeft tot uitsluitend doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op vlak van de oncologie.
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de vermelde statutaire doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te alle tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen.

Bekijk dit goed doel