CLB Groeninge met een kerstkar for life

Ten voordele van Boothuis vzw

Verkoop van allerlei lekkers op een kerstkar

Waarom dit goed doel?

Als CLB vinden we het belangrijk om in te zetten op de vrijetijdsbesteding van kwetsbare jongeren.

Boothuis vzw

Wat doet vzw Boothuis?
° Onderdeel van de werking van vzw Ajko in Kortrijk
° Een vrijetijdswerking voor en door maatschappelijk kwetsbare jongeren.
° Jongeren krijgen en nemen verantwoordelijkheden in de werking.
° Begeleid door een professionele jeugdwerker, Hanne Berghman.
° Bijzonder aan de werking is dat de werking van Boothuis doorgaat op een binnenvaartschip, de Wencisa

Voor wie?
Alle jongeren tussen 14 en 25 jaar, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren, die drempels ondervinden in de stap zetten naar het reguliere jeugdwerk.

Bekijk dit goed doel