CIRI For Parkinson

Ten voordele van Move for Parkinson vzw

Ik schilder vazen , flessen en dämme jeannes , en maak er zo mooie moderne versies van .
Die stuk voor stuk leuk staan in je interieur .

Waarom dit goed doel?

Ik heb zelf Parkinson en wil graag mijn steentje bijdragen ,om zo extra geld bij elkaar te krijgen om onderzoek naar medicatie te ondersteunen en Parkinson meer onder de aandacht te brengen !

Move for Parkinson vzw

De ziekte van Parkinson tast o.a. de controle over de spieren aan wat in het beginstadium beven tot gevolg kan hebben. Dit wordt erger tot men o.a. zijn spieren totaal niet meer onder controle heeft. Een moeilijk ziekteproces waarbij het lichaam langzaam aftakelt. Door allerlei acties, zoals de beklimming van de Mont Ventoux, willen we de zieke meer zelfvertrouwen geven zodat hij/zij zich niet afsluit en blijft naar buiten komen. Anderzijds trachten we te sensibiliseren zodat men vertrouwd raakt met de bevende medemens en de ziekte niet verward met een drankprobleem. Het is belangrijk dat mensen met de ziekte van Parkinson zich zo goed als mogelijk in hun vel voelen.

Bekijk dit goed doel