Chronical warriors

Ten voordele van Care for us

Een aantal van de mensen die mee zijn gegaan op de vakantie hadden het idee een actie op poten te stellen om geld in te zamelen voor CARE FOR US. Er zullen verschillende dingen verkocht worden en alles heeft te maken met "zorg dragen van zichzelf". Dit kan bijvoorbeeld bruisballen, zeepjes, gezonde koekjes/snoepjes, laveldel,.. zijn

BRUISBALLEN: Regio Sint Lievens Houtem

Waarom dit goed doel?

Ik heb zelf mogen ervaren wat de gezondheidsvakantie inhoudt, het is een prachtig initiatief om zo vakanties te organiseren voor chronisch zieken met een laag inkomen. Onze groep heeft er heel veel aangehad en we gunnen dit uiteraard nog vele anderen

Care for us

Care for us is een vzw met als doel :

verstrekken van hulp en bijstand aan chronisch zieke , niet kapitaalkrachtige zorgvragers door gebruik te maken van principes uit de natuurlijke gezondheidszorg o.a. :

organiseren en/of bekostigen van toegangskaarten voor het bijwonen van informatieavonden rond een gezonde levensstijl

gedeeltelijke betaling van manuele en niet-manuele therapieën binnen de natuurlijke gezondheidszorg

bekostigen van natuurlijke producten ter bevordering van de levenskwaliteit

verstrekken van voeding en andere materiële behoeften aan hen die zich in uiterste financiële nood bevinden

organiseren en/of bekostigen van de deelnameprijs aan gezondheidsweken en weekends in binnen- en buitenland

Bekijk dit goed doel